Những lưu ý tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 đã chính thức được UBND TP. Hà Nội thông qua. Dưới đây là toàn bộ những lưu ý cho thí sinh và phụ huynh.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will not be published. Required fields are marked *